Informacja

Zapytanie ofertowe nr 01a

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Centrum badawczo-rozwojowe technologii bezkontaktowego badania parametrów modalnych …

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma Polkar Warmia Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt. „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz…

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

BGK

Informujemy, że POLKAR WARMIA Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu „Produkcja wibroakustycznego testera stanu technicznego obręczy i kół kompletnych” nr POIR.03.02.02-00-0210/16. Efektem projektu było uruchomienie zaawansowanej technologii produkcji automatyzowanego Rezonansowego Testera Obręczy Kół oraz …

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

20181214

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wyników wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt.: „Wdrożenie na rynek udoskonalonych kół tarczowych o podwyższonej nośności i wydłużonej żywotności, dedykowanych do ciągników rolniczych oraz

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

20181214

Informujemy, że POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pt.: "Innowacyjna technologia wytwarzania wolnobieżnych asymetrycznych kół tarczowych nowej generacji o optymalnych właściwościach dynamicznych"

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

20180802 logo

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników …

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

20180802 logo

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5.0 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 …

Czytaj więcej: Informacja