Informacja

Zapytanie ofertowe nr 01a

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Centrum badawczo-rozwojowe technologii bezkontaktowego badania parametrów modalnych i jakościowych złączy spawanych przez Polkar Warmia.” (Numer wniosku POIR.02.01.00-00-0092/15).

Celem przedmiotowego projektu było przeprowadzenie niezbędnych inwestycji mających na celu rozwój istniejącego centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Polkar Warmia zlokalizowanym w Dobrym Mieście.

Efektem realizacji projektu jest zmniejszenie ilości kół tarczowych, które podlegają badaniom zmęczeniowym, niszczącym i są odpadem nienadającym się do użycia.

Koszt projektu: 2 755 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 797 250,00 zł